Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

PETYCJA

Jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 lekarze dentyści zwrócili się do NFZ w przepisanej prawem formie o dostosowanie warunków finansowych umów do aktualnych kosztów ich realizacji. Zwrócili tym samym uwagę na zagrożenie, jakie dla leczenia pacjentów stwarza spychanie stomatologii na margines.

Skutki, jakie dla pracy gabinetu stomatologicznego wywołała epidemia (podwyższony reżim sanitarny), de facto wykluczają realizację umów stomatologicznych, jeśli do zasad ich finansowania nie zostaną wprowadzone niezbędne korekty.

Wobec braku reakcji Narodowego Funduszu Zdrowia na kierowane do niego przez Naczelną Radę Lekarską wystąpienia, NRL przygotowała zbiorową Petycję do Ministra Zdrowia i NFZ w obronie naszych praktyk i naszych Pacjentów.

 

Link do petycji. (tekst informacyjny dla osób nieskładających podpisu)

Petycję podpisali.

 

Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ i Świadczeniodawcy niebędący lekarzami dentystami, autoryzując swój wpis imieniem i nazwiskiem oraz numerem umowy, w ramach której udzielają świadczeń lub przynajmniej identyfikatorem Świadczeniodawcy (jeśli w placówce świadczeń udziela więcej niż 1 lekarz, w zestawieniu znajdzie się więcej niż 1 wpis opatrzony tym samym numerem umowy)

Petycja zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia i Oddziałom NFZ przez Naczelną Radę Lekarską. 

Uwaga! W publicznie dostępnym zestawieniu numer umowy nie zostanie uwidoczniony.