Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta próbna BPROG

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej szkolenia on-line pt."Uprawnienia lekarza-wybrane zagadnienia prawne", w którym Państwo wzięli udział 1 lutego 2022 r.

Składa się ona z 11 pytań ankietowych dot. szkolenia oraz metryczki Respondenta (9 pytań), dzięki którym poznamy Państwa opinię o danym szkoleniu, wykładowcy czy narzędziach użytych do tego celu a także - co dla nas niezwykle ważne - Państwa oczekiwań w zakresie szkoleń w przyszłości.

W tej ankiecie jest 20 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.